Meedenkmoment voor een postzegelplannetje

02/09/2017 - Omwonenden van de van Boeijenlanen/de De Jagerschool waren woensdag 30 augustus in de gelegenheid om te zien wat de gemeente van plan is met een stukje groen tussen de Van Boeijenlanen en de flats van de Van Slingelandtlanen. Het was een meedenkmoment, mee tg denken met het Bureau Speelplan dat een plannetje voor een ravotplek had ontworpen. De belangstelling was bepaald niet uitbundig te noemen. Gelukkig schoven er nog een vijftal kinderen aan, voor wie dat ravotplekje in ieder geval ook bedoeld is. Een van hen had zelfs de moeite genomen om een maquette te ontwerpen. De bedoeling is dat de gemeente en het bureau voornoemd deze input voor het definitieve plan gaan gebruiken. Half oktober gaat dan volgens de pannen van de gemeente de schop de grond in.

Een nieuw woord, meedenkmoment? Zou zo maar kunnen. Martijn Smits, beheermedewerker straatmeubilair en speelplaatsen van de gemeente Woerden, introduceerde deze term in een brief aan de omwonenden van de Van Boeijenlanen/ de Jagerschool. De gemeente is van plan de speelplek in die buurt , inmiddels verworden tot een desolaat stukje groen met een verdwaalde wipkip, om te vormen tot een ravotplekje. Ook weer een betrekkelijk nieuw begrip, zeker voor het Staatsliedenkwartier. De omwonenden werden op donderdagmiddag 31 augustus om 14.30 uur in de De Jagerschool verwacht. Daar zou een toelichting op de plannen met dit groenplekje gegeven worden en zou er alle ruimte geboden worden om met de plannenmakers en de gemeentelijke vertegenwoordiger in gesprek te gaan.

Woensdag halverwege de middag, dan hebben de kinderen vrij en die zouden dus zonder meer naar de bijeenkomst kunnen komen. Maar voor hun vaders en moeders ligt dat toch een tikje anders. De meesten werken dan en kunnen dus niet komen, zo zijn dat al van plan waren.

Dat het tijdstip niet handig was gekozen bleek al snel want er was bitter weinig belangstelling om mee te denken. Bij het begin van het meedenkmoment waren er drie pensionado's aanwezig, buiten schrijver dezes Paul Post, oud penningmeester van het Wijkplatform en Loes Klee, de overbuurvrouw van het a.s. Ravotplekje.

Overbuurvrouw Loes dacht aanvankelijk niet mee, maar spuwde haar gram over de jeugd die tot laat in de avond ballen tegen de muur van de De Jagerschool schoot met alle klere herrie van dien.

Paul dacht wel mee, maar vond de plannen maar niets. Veel te veel eer voor zo'n pietepeuterig stukje grond. Kon het geld niet veel beter besteed worden en als je dan toch in zo'n ravotplekje investeert: hoe gaat het dan verder met het onderhoud? Het voor de hand liggende antwoord: dat gaat de gemeente doen, kon Paul allerminst overtuigen.

Leuk werd het pas toen na een stief kwartiertje een stuk of vijf kinderen binnen kwamen, vergezeld door twee ouders. Een van hen, Anita Dekker van 11 had zelfs een maquette meegenomen met een heuse klimpaal als centraal element. De andere kinderen tekenden en kleurden er op los en hun bijdragen werden met graagte ingenomen door Victor Groen, medewerker van bureau Speelplan, de ontwerper van het voorliggende plan, zie verder.

Desgevraagd deelde Martijn Smits mee dat de gemeente half oktober als streefdatum heeft om hier te beginnen.

Maar op basis van welk plan? Victor Groen gaat het bestaande plan aanpassen aan de wensen van deze middag. Dat plan wordt in de loop van september nog bezorgd bij degenen die een uitnodiging gehad hadden voor het “meedenkmoment”, zodat men weet wat er in hun buurt staat te gebeuren.

 

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief