Mini-symposion ThuisHuis

26/05/2019 - Het ThuisHuis, in Woerden comfortabel gelegen aan de Prins Mauritssingel, organiseerde onder de bezielende leiding van Lotte Ruyten op 13 mei een mini-symposion over eenzaamheid. Dit onder de pakkende titel"Laat niemand in eenzaamheid leven".
De bijeenkomst werd heel goed bezocht. De opening werd verzorgd door burgemeester Molkenboer.

Woerden, 13 mei 2019 - Burgemeester van Woerden Victor Molkenboer opende op maandag 13 mei trots het minisymposium ‘Laat niemand in eenzaamheid leven’ voor een volle raadzaal in het vernieuwde gemeentehuis van Woerden. Woerden is een van de 5 gemeentes in Nederland waar inmiddels een Thuishuisproject is gerealiseerd.

Het Thuishuisproject in Woerden bestaat uit twee delen: het Thuishuis, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of die (dreigen te) vereenzamen. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in de betreffende buurt/wijk, in de vorm van het Thuisbezoek. Andere projecten die onder de Stichting vallen zijn AutoMaatje, de Thuisbus, OuderMaatje en het Winterfeest. Alle projecten zijn gericht op eenzaamheidsvermindering en het stimuleren van verbindingen onderling en in de eigen wijk.

Stichting Thuis in Welzijn
Initiatiefnemer van dit minisymposium is de Stichting Thuis in Welzijn, die zich inzet voor het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder alleenwonende ouderen. Voorzitter van Stichting Thuis in Welzijn, Jan Ruyten, benadrukte dat uit onderzoek blijkt dat het Thuishuisconcept een maatschappelijk rendement heeft van 175%, dat met name veroorzaakt wordt door een besparing op zorgkosten. Hij riep de regering op om de huidige Stimuleringsregeling Wonen en Zorg, zo aan te passen dat de eenmalige ontwikkelkosten van het -woonwelzijnarrangement- Thuishuisproject voor tenminste 5o Thuishuisprojecten, éénmalig uit deze regeling kunnen worden gefinancierd.

Sociale kwetsbaarheid
Prof. Dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar 'Empowerment van kwetsbare ouderen', aan de Universiteit Utrecht, presenteerde verschillende componenten van kwetsbaarheid: lichamelijke kwetsbaarheid, mentale kwetsbaarheid en sociale kwetsbaarheid. Waar de focus van zorgverleners en onderzoek zich eerst met name richtte op de lichamelijk en mentale kant van kwetsbaarheid, komt er steeds meer oog voor de sociale kant. Gezien en gekend zijn, dát is wat oudere mensen echt belangrijk vinden. Dit komt ook tot uiting in het steeds populairder wordende concept Positieve Gezondheid.

Meer Thuishuizen in opkomst?
De Woerdense wethouder Tymon de Weger, presenteerde eenzaamheidscijfers van de Gemeente Woerden. Van de Woerdense 65+-ers blijkt 8,3% ernstig eenzaam te zijn; met name in de binnenstad is het percentage hoog. De Gemeente heeft daarom ingezet op o.a. het ondersteunen van mantelzorgers, inzet van welzijnscoaches en het subsidiëren van de Stichting Thuishuis en vrijwilligersorganisaties. Samenwerking en verbinding tussen organisaties is essentieel voor een duurzame oplossing tegen eenzaamheid.
Karin Verdooren, directeur-bestuurder van woningcorporatie GroenWest, vertelde open over de soms hobbelige weg naar de realisatie van het Thuishuis in Woerden, maar het prachtige resultaat. GroenWest is inmiddels overtuigd van de toegevoegde waarde van de Thuishuizen en is ook met andere gemeenten in gesprek over de realisatie van nieuwe Thuishuizen.

Ouderen en vrijwilligers aan het woord
Lotte Ruyten, vrijwilligerscoördinator van het Thuishuisproject Woerden ging in gesprek met een vrijwilliger van AutoMaatje, een vrijwilliger van de Thuisbus en twee deelneemsters van AutoMaatje en het Thuishuis-café. De deelneemsters gaven allebei aan al “een oudje” te zijn (87 en 85 jaar), maar met veel plezier gebruik te maken van AutoMaatje, de vervoersservice die tegen een kleine onkostenvergoeding ervoor zorgt dat de dames nog buiten de deur komen. Ook de Thuisbus, die op verschillende locaties in Woerden neerstrijkt en ouderen in de buurt gratis koffie/thee en wat lekkers aanbiedt, wordt goed bezocht. Zo vertelde de vrijwilliger van de Thuisbus enthousiast: “één keer was het zo druk dat mensen met hun eigen stoelen en tafeltjes kwamen aanlopen!”.
 
Het was een middag vol ontmoetingen en verbinding. De waarde van het Thuishuisproject werd gedeeld en herkend. Stichting Thuis in Welzijn ziet de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Ruyten, directeur Thuis in Welzijn,
mobiel 06 10 96 77 46  of Janruyten@thuisinwelzijn.nl
Of neem een kijkje op www.thuishuis.org of www.thuishuiswoerden.nl

/userfiles/files/Afbeelding1(1).jpg


 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief