Minispeelplekje bij het spoor in het Staatsliedenkwartier

20/12/2019 - De fractie van Progressief Woerden heeft bij monde van fractielid Coby Franken zogeheten Artikel 42 vragen gesteld aan het College onder het kopje “Spelen in de nieuwe wijk langs het spoor (Staatsliedenkwartier)”.
Dit soort vragen dient door het College binnen de termijn van 30 dagen beantwoord te worden. De vragen zijn op 12 december ingediend en de Griffie tekent aan dat het College deze vragen uiterlijk op 10 januari 2020 van een antwoord moet voorzien.

In de nieuwbouw in het Staatsliedenkwartier langs het spoor wonen veel jonge gezinnen met kleine kinderen. Er is weinig speelgelegenheid voor de kleintjes en de bewoners hadden verwacht dat er voldoende speelgelegenheid zou komen. Nu is er een heel klein stukje omheind met enkel een glijbaan en een bankje.
De schuine hellingen zijn vrij kaal en bieden een wat troosteloze aanblik. Een dergelijke helling is juist een buitenkans voor leuke natuurlijke speelplekken met hout en zand.
Er zijn fietspaden en voetpaden die niet goed zijn aangegeven en ook verkeerd gebruikt worden en er zijn klachten van inwoners over te hard rijdende fietsers, scooters en zelfs auto’s. Aan de andere kant van de wijk loopt de Johan de Wittlaan waar ook regelmatig te hard gereden wordt. Dit alles is niet bevorderlijk is voor veiligheid van spelende kinderen.

1. Is en blijft deze speelplek met de glijbaan de enige speelgelegenheid in deze nieuwbouwwijk? Of zijn er plannen om deze uit te breiden of meer speelplekken te maken?
2. Is het College het met Progressief Woerden eens dat het huidige speelterreintje wel heel minimaal is met slechts een klein glijbaantje? (Zie foto’s) Wat is de visie achter de keuze voor deze inrichting van de speelplek?
3. Ziet het College mogelijkheden om gebruikmakend van de schuine hellingen leuke natuurlijke speelplekken te maken waar de kinderen veilig kunnen spelen?
4. Ziet het College mogelijkheden om de schuine hellingen daar een aantrekkelijker uiterlijk te geven, zoals het inzaaien van dat prachtige bloemenmengsel dat ook in Snel en Polanen is gebruikt en waar heel Woerden van geniet?
5. Komen er nog bordjes voor de voet- en fietspaden? Wat zijn de regels ten aanzien van autoverkeer? Er staan wel paaltjes, maar die worden er vrij makkelijk uit gehaald door allerlei bezorgdiensten met busjes. Is het College op de hoogte van de verkeersknelpunten en onveiligheid in deze wijk? Wat is de visie van het college over de verdere inrichting van de openbare ruimte in deze wijk?
6. Zijn er contacten met de vereniging van eigenaren aan de Jan van Beierenstraat en de straten eromheen over de inrichting van de straat, het verkeer en de speelgelegenheden?
7. Er komt straks een uitbreiding van deze wijk (project Witt). Wat zijn de plannen als het gaat om speelgelegenheid (zowel ingerichte plekken met speeltoestellen als natuurlijke groene plekken waar kinderen veilig kunnen spelen) in dat deel? Kunnen de inwoners van de huidige nieuwbouw daar dan ook gebruik van gaan maken?

Uiteraard zullen ook de antwoorden van het College over deze kwestie op de Facebookpagina van het Staatsliedenkwartier hun plaats vinden.

Saillant detail is nog het volgende. Na lezing van de vragen stapte Platformsecretaris Wim van Geelen op de fiets om de situatie ter plekke in ogenschouw te kunenn nemen. Maar hoe hij ook zocht, hij vond het speelplekje niet.

Dat meldde hij aan Coby Franken, die hem terugmailde:
"Is onderaan de helling van de flats halverwege de Jan van Beierenlaan.
Dat je het niet kon vinden zegt genoeg. Te klein!". Waarvan akte!
 

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief