Niet doorgaan van de vergadering van het Wijkplatform van 29 september

29/09/2020 - Het lag na de persconferen4tie van de ministers Rutte en de Jonge voor de hand. De voor de dag erna geplande vergadering van het Wijkplatform kan geen doorgang vinden.

Geachte mede-wijkbewoners,

 

Als gevolg van de verscherpte coronaregels, zoals gisteren tijdens de persconferentie van de ministers Rutte en de Jonge aangekondigd, heeft het bestuur van het Wijkplatform besloten de vergadering van vanavond niet door te laten gaan.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om te melden dat tijdens die vergadering aangekondigd zou worden dat penningmeester Nico Verbrugge gaat verhuizen. Hij verhuist binnen Woerden, maar vertrekt uit de wijk.

Dat betekent dat er per 1 januari 2021 een vacature voor penningmeester ontstaat.

Indien u belangstelling heeft om deze functie te gaan vervullen, dan verzoek ik u contact op te nemen met de secretaris van het Wijkplatform, Wim van Geelen die bereikbaar is op dit mailadres: wimvangeelen5@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief