Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Woerden

23/03/2022 - Jacqueline Dros, Beleidsadviseur / Coördinator Gebiedsgericht Werken laat over die opvang het volgende weten:

Via de website www.woerden.nl is informatie te vinden onder de verschillende kopjes ‘hulp aan Oekraïne’.

Hier vind je o.a. informatie over vrijwilligerswerk, huisvesting, onderwijs en zorg. Bij een aantal onderwerpen zijn ook veel gestelde vragen toegevoegd.

Daarnaast wordt op de website ook verwezen naar de website van vluchtelingenwerk voor informatie over de landelijke coördinatie en naar Hart voor Woerden voor de lokale coördinatie van hulpvraag & aanbod (zie de website www.woerdenvoorelkaar.nl).

 

Mochten er vragen zijn waarvan het antwoord toch niet is te vinden, neem dan even contact op met mij of met de wijk-/dorpsambtenaar van je eigen wijk of dorp.

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief