Schrappen vergadering Wijkplatform

26/03/2020 - Als gevolg van de coronacrisis wordt de eerstvolgende vergadering van het Wijkplatform, vastgesteld op 2 juni, geschrapt.

Nu het Kabinet enkele dagen geleden besloten heeft alle openbare manifestaties tot 1 juno geen doorgang te laten vinden heeft het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier besloten de Wijkvergadering van 2 juni te schrappen. De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op 22 september.

Het Staatsblad komt in ieder geval in mei niet uit. Het is mogelijk dat het blad halverwege de maand juni verspreid zal worden. Kan dat niet gerealiseerd worden dan zal de courant digitaal beschikbaar komen. Voorzover het  bestuur over mailadressen van wijkbbewoners beschikt zijn die adressanten al op de hoogte gesteld. In het mailbericht werd daaraan de volgende mededeling vastgeknoopt:

Tenslotte nog iets anders. Van vele kanten is het bestuur gecomplimenteerd met de uitgifte van de Jubileumverjaardagskalender. Er zijn enkele tientallen exemplaren meer geproduceerd dan verspreid. Het is dus nog mogelijk om een extra exemplaar van deze kalender te bestellen. Dat kan door het overmaken van € 5 per extra exemplaar op nummer

NL32RABO0115334807 ten name van penningmeester St. Wijkplatform Staatsliedenkwartier. De kalenders worden dan thuisbezorgd. Geef in dat geval aan in welke bus de prachtkalender gepost moet worden.

 

 

 

 

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief