Secretaris gezocht

17/08/2022 - Verleden jaar heeft Wim van Geelen aangekondigd eind 2021 zijn functie als secetaris van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier neer te leggen. Leeftijds- en gezondheidsoverwegingen lagen aan dit besluit ten grondslag. Het bestuur is sindsdien naarstig op zoek gegaan naar n opvolger of opvolgster. Tot nu toe helaas zonder resultaat. De tijd gaat nu echt dringen, want hetis zo 31 december. Is er dan nog niemand gevonden dan is de kans niet uitgesloten dat de stekker eruit gaat.

Wijkplatform zonder secretaris begin 2023  ? Wie helpt ons uit de brand ??

Zoals reeds enkele malen in het Staatsblad vermeld en ook op de laatste wijkplatvormvergadering genoemd is het bestuur van het wijkplatform dringend op zoek naar die man of vrouw uit de wijk die in ons bestuur de functie van secretaris op zich wil nemen.

Onze huidige secretaris Wim van Geelen heeft al langere tijd aangegeven na een lang leven vol diverse bestuurlijke, onbezoldigde, functies in o.m. de politiek, het welzijnswerk, de woningbouw, het onderwijs en het fanfarewezen, nu toch echt met het secretariaat werk te willen stoppen.

De secretaris in ons bestuur is natuurlijk verantwoordelijk voor vooral de externe communicatie met de daarbij behorende website en andere communicatiekanalen. Ook voert hij of zij regie op de aanlevering van stukken voor het Staatsblad.

Het bestuur van het wijkplatform heeft met Wim afgesproken dat hij uiterlijk eind december 2022 zijn functie neerlegt, ook als er zich geen opvolger gemeld heeft.

In dat geval zal ook het wijkplatform als zodanig niet meer actief kunnen zijn vanaf januari 2023 en komt er  mogelijk  ook geen Staatsblad meer uit.

Hopelijk komt het niet zover en zijn er toch mensen bereid om deze functie geheel of gedeeltelijk over te nemen. Wat ons betreft is er zeker de mogelijkheid de functie met 2 personen uit te voeren.

GRAAG  HOREN WE VAN U.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief