Snellerpoort, een levendige stationsbuurt in wording

29/10/2019 - De wijk in wording Snellerpoort ligt aan de andere kant van het spoor vanuit het Staatsliedenkwartier gezien. De gemeente heeft heel recent over de wijk in wording een persbericht de wereld ingezonden en vond het nodig om het bestuur van het Wijkplatform apart daarop te wijzen. Hoewel gescheiden door het spoor zullen beide wijken zonder meer met elkaar te maken krijgen. (verplaatsing van de Aldi?). Vandaar dat het een uitstekend idee was om het Wijkplatform te informeren aan de hand van onderstaand persbericht.

Snellerpoort, een levendige stationsbuurt in wording

De toekomstige nieuwbouwwijk Snellerpoort moet een levendige, 21e-eeuwse stationsbuurt worden. Inmiddels is in grote lijnen duidelijk hoe de wijk eruit moet komen te zien. Ook is de buitenruimte verder uitgewerkt. Dit is vastgelegd in het zogenaamde stedenbouwkundig plan. Komende maanden zijn er diverse bijeenkomsten om inwoners en gemeenteraad bij de plannen te betrekken.

Snellerpoort is een wijk met ambitie. Een stedelijke wijk met veel woningen, maar ook een wijk die toekomstbestendig is, klimaatbestendig en goed verbonden met het centrum van de stad. Natuurinclusief bouwen en het stimuleren van duurzame mobiliteit zijn daarbij belangrijke pijlers. Wethouder Tymon de Weger (ruimtelijke ontwikkeling): “Het is goed nieuws dat we weer een stap verder zijn. Het is beslist een uitdaging om zo dicht bij het spoor een samenhangend stukje stad te ontwikkelen dat voldoet aan hoge, hedendaagse eisen. Het moet er goed leven en werken zijn. Het stedenbouwkundig plan vormt hiervoor de basis en is dus een belangrijke stap voorwaarts. Wensen vanuit de raad en de omwonenden zijn hierin zo veel mogelijk meegenomen.”

Straten, water en groen

Net als bij oudere stationsbuurten zijn de straten overzichtelijk ingedeeld. Daarbij zijn er zowel brede stadsstraten als intiemere buurtstraatjes, maar ook aantrekkelijke groene gebieden, zoals het park en de promenade. Water en groen zijn belangrijk in en rondom de wijk. Biodiversiteit en aanpassing aan het klimaat vormen belangrijke bouwstenen. Dit wordt versterkt door bijvoorbeeld groene daken, groene gevels of gelegenheid voor het bouwen van nestjes. Op de overgang tussen voorgevel en stoep komen zoveel mogelijk geveltuinen.

Woningen

In Snellerpoort is ruimte voor zo’n 800 woningen. Wat voor woningen dit precies worden, is nog niet bekend. In elk geval komt er een afwisseling van appartementen en rijwoningen in gesloten bouwblokken. In de brede stadsstraten komen royale gebouwen. In de smallere dwarsstraten zijn de panden wat minder hoog en minder breed. Op markante plekken komen enkele woontorens van maximaal 15 lagen.

Bestemmingsplannen

De bouw van nieuwe woningen zorgt voor meer vraag naar voorzieningen. Daarom is er een bestemmingsplan in de maak voor uitbreiding van het winkelcentrum, in combinatie met circa 100 extra woningen, een parkeergarage of –dek en een nieuw winkelplein. Dit bestemmingsplan komt eind dit jaar ter inzage, evenals een bestemmingsplan voor het woongebied. De gemeente organiseert dan een inloopavond. Meer informatie hierover volgt via de gemeentelijke kanalen. Na de bestemmingsplanprocedure kunnen ontwikkelaars met architecten aan de slag om bouwplannen te maken.

Planning

De oplevering van de eerste woningen is te verwachten in 2022/2023. Voor de uitbreiding van het winkelcentrum zal eerst de Steinhagenseweg omgelegd moeten worden. Deze komt dan parallel aan de spoorlijn te lopen in het verlengde van de Beneluxlaan langs het kantoor van het bedrijf Roche.

Bijeenkomsten stedenbouwkundig plan

Op donderdag 7 november is er om 21.00 uur een (openbare) toelichting op het stedenbouwkundig plan aan de gemeenteraad (raadzaal gemeentehuis, Blekerijlaan 14). Op 12 november volgt een toelichting tijdens een openbare vergadering van wijkplatform Snel en Polanen/Waterrijk (aanvang 20.00 uur, Het Baken, Beneluxlaan 3). Wie het stedenbouwkundig plan vooraf wil inzien, kan dit vinden op gemeenteraad.woerden.nl bij Ingekomen stukken 16 oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief