Sportakkoord Woerden

13/02/2021 - De gemeente Woerden heeft het Sportakkoord Woerden 2020-2022 opgesteld in samenspraak met Woerdense maatschappelijke organisaties zoals sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang/BSO, Beweegteam Woerden, (kinder)fysiotherapeuten, GGD-regio Utrecht en aanverwante organisaties.

Dit Sportakkoord Woerden is gebaseerd op het Nationale Sportakkoord dat in 2018 van start is gegaan. In dat Nationale Sportakkoord staan afspraken tussen het rijk, de Vereniging Sport en Gemeenten en tal van maatschappelijke organisaties over het versterken van sport en het optimaal benutten van de maatschappelijke kracht met het doel om alle inwoners van Nederland met plezier een leven lang te laten sporten en bewegen.

Woerden heeft gekozen voor twee thema’s:

Vaardig in Beweging
alle Woerdenaren, op verantwoorde en plezierige manier, in beweging brengen en houden, van jong tot oud, met of zonder beperking (van welke aard ook).
Vitale sport- en beweegaanbieders
alle sport- en beweegaanbieders van Woerden zijn/blijven in optimale conditie om het sporten en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Dit gebeurt binnen een plezierige en veilige omgeving.

Onder deze twee thema’s vallen vier deelakkoorden en per deelakkoord zijn een of meerdere activiteiten uitgewerkt.

De deelakkoorden zijn:

Structurele samenwerking sport- en beweegaanbieders
Sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgeving
Vaardig bewegen (jonge) kinderen
Werving en behoud senioren

 

Het Sportakkoord verbindt vooral mensen en organisaties, zet aan tot samenwerking en uitvoering en moet aansluiten bij lokale ambities en het gemeentelijk beleid. Projecten en activiteiten binnen de vier deelakkoorden komen in aanmerking voor rijkssubsidie. Voor Woerden is over de periode 2020-2022 per jaar € 30.000 beschikbaar.

Binnen het deelakkoord 2 Sportaccommodaties en beweegvriendelijke ruimte willen wij graag met de wijkplatforms overleggen over het optimaal gebruik van beweegvriendelijke buitenruimten. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het optimaliseren van bestaande beweegruimten, maar ook om nieuwe initiatieven en wensen. De subsidie mag niet gebruikt worden voor aanleg, maar wel voor initiatieven om het gebruik te stimuleren en of veiliger en toegankelijker te maken.

De wijkplatforms zijn goed op de hoogte van de situatie en mogelijkheden in hun wijk en hetgeen wat dit betreft leeft bij de bewoners en dus bij uitstek het geschikte gremium ideeën en initiatieven te bespreken.

Voor meer informatie over het Sportakkoord Woerden: https://www.beweegteamwoerden.nl/index.php/gemeente/187-lokaal-sportakkoord-in-woerden

Actueel nieuws | Nieuwsarchief