Straatnamen Leylandhof, vm. Den Oudsten-terrein

21/02/2019 - Het bestuur van het Wijkplatform heeft er al in een vroegtijdig stadium bij de gemeente op aangedrongen: vernoem de straten op het vm. Den Oudsten-terrein naar staatslieden. Want de nieuwe wijk, Leylandhof geheten, ligt nou eenmaal in het Staatsliedenkwartier. De oproep heeft succes gehad, want vanmiddag heeft de gemeente in een persbericht de namen van de straten bekend gemaakt en zie het zijn allemaal mensen die hun sporen in de politiek verdiend hebben, w.o. twee vrouwelijke politici.

Staatslieden geëerd met straatnaam op voormalig Den Oudsten-terrein

 

De straten, hoven en paden in het nieuwbouwproject Hof van Leyland (voormalig Den Oudsten-terrein) worden vernoemd naar belangrijke staatslieden. Het gaat om Chris Soumokil, Frida Katz, Suze Groeneweg, Pieter Lieftinck, Jelle Zijlstra en Joop den Uyl. Het college stemt in met dit voorstel van de straatnamencommissie. Door te kiezen voor het thema ‘staatslieden’ ontstaat er samenhang met het naastgelegen Staatsliedenkwartier.

 

Voor het nieuwbouwproject Hof van Leyland zijn nieuwe straatnamen nodig. Er waren immers geen straten op het voormalige carrosserieterrein van bussenbouwer Den Oudsten. Hieronder een korte toelichting op de keuze.

 

Chris Soumokilstraat

De naam Chris Soumokilstraat is afkomstig van Christiaan Robbert Steven Soumokil (1905-1966). Hij was president van de Republiek der Zuid-Molukken (/Republik Maluku Seletan) van 1950 tot 1966. De reden waarom aan de kop van deze nieuwe wijk een straat wordt vernoemd naar een Molukse staatspersoon, is dat in de nabijheid van deze locatie in het verleden barakken/een woonoord voor de Molukse gemeenschap hebben gelegen.

 

Frida Katzpad

De naam Frida Katzpad is afkomstig van Cornelia Frida barones Mackay-Katz (1885-1963). Zij was een Nederlands advocaat en politica van de Christelijk-Historische Unie (CHU). Zij was het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid afkomstig uit een protestants-christelijke partij.

 

Suze Groenewegpad

De naam Suze Groenewegpad is afkomstig van Susanne (Suze) Groeneweg (1875-1940). Zij was een Nederlands politica van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Ze was het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in Nederland. Suze Groeneweg was een vurig pleitbezorgster van volksonderwijs. Ze was zelf onderwijzeres in Rotterdam. Ze gold als feministe, maar was een tegenstandster van aparte vrouwenorganisaties.

 

Pieter Lieftinckstraat

De naam Pieter Lieftinckstraat is afkomstig van Pieter Lieftinck (1902-1989). Hij was de minister van Financiën van 1945-1952 in vier verschillende kabinetten. Lieftinck was grotendeels verantwoordelijk voor de monetaire herinrichting van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de devaluatie van de gulden op 22 september 1949, waarbij deze dertig procent minder waard werd. Tevens was hij de naamgever van het begrip 'het tientje van Lieftinck', de tien gulden die iedere Nederlander in de zomer van 1945 kreeg tijdens een actie tegen zwart geld. Hij was voor de Tweede Wereldoorlog politicus van de Christelijk-Historische Unie (CHU), later in 1946 voor de Partij van de Arbeid (PvdA) en daarna in 1971 van de Democratische Socialisten ’70 (DS’70).

 

Jelle Zijlstrahof
De naam Jelle Zijlstrahof is afkomstig van Jelle Zijlsta (1918-2001). Hij was minister-president van Nederland van 1966 tot 1967. Hij leidde in die periode het kabinet-Zijlstra. Van 1967 tot en met 1981 was Zijlstra president van De Nederlandsche Bank N.V. Hij was een Nederlands politicus van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), in 1980 opgegaan in het Christen Democratische Appèl (CDA).

 

Joop den Uylhof

De naam Joop den Uylhof is afkomstig van Johannes Marten den Uyl (1919-1987). Hij was een Nederlands politicus van de Partij van de Arbeid (PvdA). Van 1973 tot 1977 was hij minister-president van Nederland.

 

/userfiles/files/nieuwe%20straatnamen%20vml%20den%20oudsten%20terrein.jpg

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief