Strategienota Verkeer: kritische bemerkingen

06/07/2019 - Verkeer in Woerden is een van de grootste problemen. De verkeersdruk is groot en dat geldt vooral voor het Staatsliedenkwartier. Een druk die groter wordt als alle nieuwbouwprojecten die nu in de wijk tot een afronding zijn gekomen. Uiteraard is de gemeente druk met proberen hiervoor oplossingen te vinden. Er wordt heel wat nagedacht en geschreven over dit onderwerp. Soms worden burgers geraadpleegd. Voor onze wijk bemoeit André Dierick zich hiermee. Maar hij volgt de ontwikkelingen op de voet en kritisch. Alleen voor hoe lang nog? Het bestuur van het Wijkplatform hoopt dat het nog lang van zijn expertise mag profiteren.

The never ending story: verkeer in Woerden
Verkeer in Woerden is een onderwerp dat al jaren in de belangstelling staat. Van B&W, de gemeenteraad maar ook de burgers in Woerden. Mijn eerste connectie met verkeer dateert van de periode dat de Andersenschool vanuit onze wijk naar Snel en Polanen moest verhuizen. Dat leidde tot de vraag: hoe steken onze kinderen de Steinhagenseweg over?
In juni 2016 werd door B&W een beroep gedaan op “burgers en buitenlui” (belangengroepen van bewoners, winkeliers en bedrijven) om gezamenlijk te komen tot een visie over hoe in 2030 het verkeer in Woerden moet worden afgehandeld. Door wat interventies vanuit de Woerdense politiek (o.m. aanpassen van teksten) werd besloten om de participatiegroep opnieuw bij elkaar te roepen en nu zonder invloed vanuit de politieke partijen de nota uit te werken.
Resultaat: 25 april 2017 was de nota af: de Verkeersvisie 2030 voor Woerden. Maar dan komt natuurlijk direct de vraag: hoe verder? Een eerste plan van de betrokken wethouder werd terug verwezen. Voorstel was om per wijk knelpunten te definiëren en die dan per wijk op te lossen. Daarbij werd voorbij gegaan aan het feit dat een aantal problemen niet per wijk maar voor heel Woerden moeten worden opgelost. Een voorbeeld: er is ook in onze wijk nogal wat verkeersdrukte door verkeer wat Woerden helemaal niet als bestemming heeft maar vanuit Breukelen een minder drukke weg naar de A12 wil rijden. Maar ja als we alleen naar het wijkgericht oplossen maakt dat misschien de drukte op Oudelandseweg en Utrechtsestraatweg acceptabel minder, maar zonder voor heel Woerden te bekijken wat we moeten doen verplaatst dat verkeer zich enkel naar de Steinhagenseweg. Zullen ze daar blij zijn?
Vandaar dat de Visie opgevolgd moest worden door een Strategienota. Hoe komen we van visie tot realisatie. Daar werd alleen een wat aparte benadering gekozen: de participatiegroep mocht input leveren, maar B&W (en de gemeenteambtenaren) zouden de definitieve versie van het document realiseren. In November 2017 is de participatiegroep bij elkaar geroepen om de input voor de strategienota aan te leveren. En dus werd volgens de afspraken vergaderd, teksten aangemaakt aangepast en zo voort. Met resultaat: 4 december 2018 is door B&W voorgesteld de startnotitie vast te stellen. En de strategienota informatie werd daarop in maart en april 2019 bij elkaar gebracht. 7Mei 2019 werd door B&W besloten om de nota naar de raad te sturen.
Een eerste conclusie: het duurt wel héél lang. Daarnaast worden intussen diverse discussie opgestart. Nieuwbouw bij Den Oudsten, het Pels terrein, maar ook de herinrichting van het stations gebeuren (om maar in de eigen wijk te blijven). En daar (zie het laatste Staatsblad) gebeurt (natuurlijk) hetgeen te verwachten is bij een wijkgerichte oplossing: het eigenlijke probleem wordt niet opgelost, en dat brengt ons niet dichter bij het buiten Woerden houden van verkeer dat geen Woerdense bestemming heeft.
Kijkend naar dat stations circuit voorstel uit het staatsblad kun je het volgende opmerken:
• Drie rotondes zo dicht bij elkaar daar is geen ruimte voor;
• Zonder geheel Woerden te bekijken qua verkeersaanbod loopt de Utrechtsestraatweg na deze maatregelen twee maal per dag volledig vast, alle verkeer dat naar de A12 moet gaat langs het station. Tegelijkertijd loopt het verkeer dat vanuit Centrum Woerden naar het station (of de A12) moet ook vast bij de voorrangskruising bij de chinees. Maar daar moeten ze volgens het concept wel langs!
• Datzelfde geldt voor het verkeer vanuit de Oudelandseweg naar het station;
• En het verkeer dat vanuit het Staatsliedenkwartier naar het centrum wil.
Al met al leidt dit tot de vraag of discussiëren in Woerden over verkeer wel zin heeft. Misschien er maar mee ophouden?

Actueel nieuws | Nieuwsarchief