Vragen over een speelterreintje in het Staatsliedenkwartier en de antwoorden van het College

16/01/2020 - Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Coby Franken van de Fractie Progressief Woerden
over speeltuin Woerden Centraal

1. Is en blijft deze speelplek met de glijbaan de enige speelgelegenheid in deze nieuwbouwwijk? Of zijn er plannen om deze uit te breiden of meer speelplekken te maken?

Dit blijft de enige speelplek in Woerden Centraal. In overleg met een van de bewoners die eenhandtekeningenactie heeft gehouden proberen we het aantal speeltoestellen wel uit te breiden.

2. Is het college het met Progressief Woerden eens dat het huidige speelterreintje wel heel minimaal is met slechts een klein glijbaantje? Wat is de visie achter de keuze voor deze inrichting van de speelplek?

Het is inderdaad een kleine plek. Dit is ook de reden dat we zoeken naar mogelijkheden om het aantal speeltoestellen uit te breiden De visie was destijds in 2012, tijdens de crisis, een stedelijke wijk te maken dichtbij station en centrum. Grote speelplekkenzijn daarin niet vanzelfsprekend. Achteraf kan worden geconcludeerd dat de speelplek inderdaad wel klein geworden is.

3. Ziet het college mogelijkheden om gebruikmakend van de schuine hellingen leuke natuurlijkespeelplekken te maken waar de kinderen veilig kunnen spelen?

De hellingen zijn te stijl voor de meeste speeltoestellen en de helling ligt te dicht op het fietspad. Wel denken we aan de mogelijkheid om een klimhelling te maken bij de bestaande speelplek. Hier is meer ruimte en er is al een hek.

4. Ziet het college mogelijkheden om de schuine hellingen daar een aantrekkelijker uiterlijk te geven,zoals het inzaaien van dat prachtige bloemenmengsel dat ook in Snel en Polanen is gebruikt en waar heel Woerden van geniet?

In 2013 zijn afspraken gemaakt met de ontwikkelaar over het inzaaien met een bloemrijk grasmengsel.Zodra de openbare gronden door de projectontwikkelaar zijn overgedragen aan de gemeente kan het besluit worden genomen om een ander mengsel toe te passen. Dit zal dan worden meegenomen bij de normale onderhoudsplanning/in het reguliere onderhoud.

5. Komen er nog bordjes voor de voet- en fietspaden? Wat zijn de regels ten aanzien vanautoverkeer? Er staan wel paaltjes, maar die worden er vrij makkelijk uit gehaald door allerlei bezorgdiensten met busjes. Is het college op de hoogte van de verkeersknelpunten en onveiligheid in deze wijk? Wat is de visie van het college over de verdere inrichting van de openbare ruimte in deze wijk?

- Er zijn geen plannen om extra bordjes voor voet- en fietspaden te plaatsen;

- Het is in Woerden Centraal de bedoeling dat er geen auto’s komen op het Van Duijckpad en de

straten tussen het Van Duijckpad en de J. de Wittlaan. De bewoners parkeren op de gezamenlijk

binnenterreinen;

- Het is bekend dat sommige pakketbezorgers het niet zo nauw nemen met de verkeersregels en

paaltjes verwijderen. Dit is zonder drastische maatregelen helaas nooit helemaal te voorkomen.

Hulpdiensten zouden dan bijvoorbeeld ook niet meer bij de huizen kunnen komen;

- Tevens is het bekend dat bewoners hebben geklaagd over brommers die te hard door de straatjes

rijden. Het is de verwachting dat nu de afsluiting bij toren 9 permanent verwijderd is dit zal

afnemen. Helemaal voorkomen kan echter niet om dezelfde reden als bij het vorige punt.

- De auto-ontsluiting van de torens loopt via de Jan van Beierenlaan;

- De openbare ruimte in Woerden Centraal zoals deze er nu bij ligt, is de eindsituatie. Alleen voor

de speelplek kijken we dus nog om iets extra te doen.

6. Zijn er contacten met de vereniging van eigenaren aan de Jan van Beierenstraat en de straten

eromheen over de inrichting van de straat, het verkeer en de speelgelegenheden?

Naar aanleiding van een mail van de VVE van de parkeergarage is besloten om de Jan van Beierenstraat aan de oostzijde in ieder geval te verbreden totdat het project Witt klaar is. Daarna rijden bewoners en bezoekers via het project Woerden Centraal naar binnen en via de zijde van Witt weer naar buiten.

7. Er komt straks een uitbreiding van deze wijk (project Witt). Wat zijn de plannen als het gaat om  speelgelegenheid (zowel ingerichte plekken met speeltoestellen als natuurlijke groene plekken waar kinderen veilig kunnen spelen) in dat deel? Kunnen de inwoners van de huidige nieuwbouw daar dan ook gebruik van gaan maken?

De plannen voor het project Witt zijn nog niet definitief, maar er wordt gedacht aan een speelplek in de binnenplaats van de grondgebonden woningen en nog een extra speelplek langs het Duijckpad. De eerste is semi-openbaar, maar de toekomstige bewoners kunnen beslissen om de binnenplaats af te sluiten. De tweede is wel openbaar.

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief