Woerden Wijzer

04/07/2017 - WoerdenWijzer.nl is een initiatief van de gemeente Woerden en werkt samen met maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties.

 

 

 

Door de toenemende zorgvraag en de eveneens stijgende kosten van de zorg wil de gemeente Woerden al enige jaren in samenwerking met enkele vrijwilligersorganisaties de zelfredzaamheid van de burger stimuleren alsmede het stimuleren van vrijwilligerswerk. In 2013 is Woerden Wijzer opgericht.
Het doel hiervan is het aanbieden van een integrale (dus voor alle sociale en maatschappelijke vragen) toegang voor inwoners met (hulp)vragen.Woerden Wijzer ontwikkelde hiervoor een site die de bewoners wijst/helpt eerst na te denken over wat ze zelf allemaal wel kunnen (zelf of samen met familie, buren, etc, tips van anderen) en tevens op wat vrijwilligers(organisaties) kunnen doen.

Wat betekent WoerdenWijzer.nl voor u als bewoner van het Staatsliedenkwartier b.v.?

U kunt terecht bij het team WoerdenWijzer.nl met al uw vragen over zorg, inkomen en opvoeding.  U maakt daarvoor zelf een ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan vormt de basis voor het aanvragen van een voorziening. Een team van professionals wijst u de weg en helpt u met het vinden van een oplossing op uw vraag.  Soms wordt er een arts ingeschakeld om uw mogelijkheden te beoordelen.

Woerden Wijzer vindt het van belang om als burger de eigen regie te hebben over hun leven. Zeker als men op zoek is naar advies en ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. De gemeente wil via Woerden Wijzer de zelfredzaamheid van inwoners versterken. Daarbij hoort ook regie over de eigen (persoonlijke) gegevens en in het bijzonder regie over opvoeden,  zorg en participatie. Woerden gaat uit van grote zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van haar inwoners. Zij kunnen zelf goed beoordelen welke ondersteuning en begeleiding zij nodig hebben.

Nieuwe website met sociale kaart

Met de nieuwe website van WoerdenWijzer zet de gemeente Woerden sterk in op digitale ondersteuning. Via een website krijgt iedere inwoner zijn eigen digitale omgeving (Mijn Wijzer).  Hierbinnen schrijft de inwoner zijn eigen ondersteuningsplan. Uiteraard kunnen inwoners ons ook altijd telefonisch benaderen en gaan we graag persoonlijk met hen in gesprek.

De nieuwe website van WoerdenWijzer biedt inwoners en professionals ook een sociale kaart. Deze  maakt inzichtelijk welke instanties er zijn en wanneer inwoners daar gebruik van kunnen maken. Informatie die voor de inwoner van belang is om een goed ondersteuningsplan te schrijven.

Uw organisatie in de sociale kaart

In dit verband is ook het Wijkplatform benaderd om opgenomen te worden in de Sociale Kaart. Om dit te realiseren gaat het Wijkplatformbestuur enkele gegevens over de wijk vestrekken.

Lees verder

Actueel nieuws | Nieuwsarchief